Diakritika v názvech souborů v zipu z windows
9. Listopad 2012
Pro rozbalení zip archivu se soubory, které mají v názvu diakritiku je někdy potřeba uvést znakovou sadu.

unzip -O 852 file.zip
Odstranění souborů podle určitého filtru
5. Květen 2012
Vzhledem k tomu, že názvy souborů mohou obsahovat znaky (např mezery), kvůli kterým nelze použít jednoduchou konstrukci rm `find ... | grep ...` je potřeba nalézt soubory a výpis oddělit nulovým znakem, prohnat grepem a pomocí xargs provést nad souborem operaci

find /SOURCE/DIR/ -printf '%p\0' | grep FILTER_PATTERN -z --null | xargs --null rm -rv


Druhá možnost je říci bashi, aby používal jako oddělovač pouze znak nového řádku. Toto se určí nastavením proměnné IFS

Aktuální nastavení oddělovače vypíšeme následujícím příkazem

echo "$IFS" | od -c

0000000 \t \n \n
0000004


Pokud chceme oddělovat pouze pomocí newline, provedeme

IFS=$'\n'

Poté už můžeme provést mazaní jednoduše

for f in `find /SOURCE/DIR/ | grep FILTER_PATTERN`; do rm -rv "$f"; done

Výpočet autoconf ipv6 adresy z mac adresy
3. Duben 2012
Pokud známe prefix subnetu a mac adresu počítače, tak můžeme vypočítat ipv6 adresu, kterou počítač dostane pomocí autokonfigurace

sudo apt-get install ipv6calc

SUBNET="2a01:8c00:ff00:b17a:"
MAC="e0:b9:a5:3b:13:96"

echo $SUBNET`ipv6calc --mac_to_eui64 $MAC`


a dostaname

2a01:8c00:ff00:b17a:e2b9:a5ff:fe3b:1396
Použití vimdiff
27. Březen 2012
Diff 2 souborů
vimdiff file1 file2

Přepínání mezi okny
Ctrl+w Ctrl+w

Vložení diffnutých řádek do druhého okna
dp

Přijmutí diffnutých řádek do druhého okna
do

Rozbalení řádek
zo

Sbalení řádek
zc

Skok na následující diff
[c

Skok na následující diff
]c

Označení bloku textu
v

Zkopírování označeného bloku textu
y

Vložení kopírovaného bloku textu
p
Network top-like program
27. Březen 2012
sudo apt-get install nethogs

sudo nethogs eth0


<< Na začátek < Novější články | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Starší články > Na konec >>

Poslední příspěvky
Enable MySQL's slow query log without restarting MySQL
Chrome jako výchozí aplikace pro odkazy v Thunderbird
OpenVPN jako náhrada za SixXS IPv6 tunel
Linux command line (G)UI disk usage tool
Linux mouse speed & acceleration
Linux console set US keyboard layout
Disable baloo baloo_file_cleaner etc...
GRUB repair
Převod ext3 na ext4
Set display brightness via command line
Compare debian packages version
Yakuake Ctrl+Shift+X shortcut
Vytvoření iso souboru
Přidání ubuntu PPA repositáře (Personal Package Archive)
Instalace oracle java z repositáře
Analýza obsazenosti disku
Zabití stromu procesu
Diakritika v názvech souborů v zipu z windows
Odstranění souborů podle určitého filtru
Výpočet autoconf ipv6 adresy z mac adresy
Použití vimdiff
Network top-like program
Preferování IPv4 před IPv6
Výpis disků a jejich UUID
Výroba síťového UTP kabelu s konektory RJ-45
Sony Vaio F11 vs ubuntu vs 802.11n
Ping rozsahu ip adres
Zjištění sériového čísla disku
Linux hotswap HDD
Logování přístupu programů na disk
Omezení rychlosti netu spuštěného programu
Výpis neplatných symlinků
Výpis programů naslouchajících na některém portu
MySQL Per-Table Tablespaces
Kopírování složek přes ssh
Synchronizace aktuálního času
Duplicitní soubory na disku
Rezervované místo na disku pro roota
Vypsání složek seřazených podle velikosti
Změna zdroje symbolických linků
Java decompiler
Buildování debian source balíčků
Vypnutí/zapnutí monitoru přes command line
Priorita přístupu procesů na disk v linuxu
Zobrazení rychlosti kopírování dd
Midnight Commander unzip problem
Interlaced video v mplayeru
Odstranění AppArmor
Network stream vs mplayer
Generování hesla pod linuxem
Vytvoření /dev/null
Vyprazdnění disk cache v linuxu
Reverzní proxy nginx -> apache se zachováním remote ip
Spouštění php skriptu v apachi pod UID skriptu
Edimax nLite EW-7711UAn vs. ubuntu (linux)
jEdit match whole word only
Pocket PC development
Změna Linux Login Shell
Windows media video ve Firefoxu v linuxu
Předávání parametrů do BASH funkcí referencí
Web browsing via ssh/socks proxy
Ubuntu live z usb flash
Vypnutí automatické synchronizace ActiveSync ve Windows Mobile
Automatické odpojení GPRS na Windows Mobile
Windows fonty v linuxu
Java plugin do Firefoxu pod linuxem
Mysql default encoding
MythTV samozapnutí PC před nahráváním
Wake on LAN vs linux / Zapínání PC mobilem
Text to speech
VirtualBox rozlišení 1920x1080
LIRC / MythTV s dálkovým ovládáním
VirtualBox rebuild kernel modulu
Cool'n'Quiet vs linux
KWorld DVB-T 210 vs linux
NVIDIA PureVideo vs linux
Bluetooth myš vs linux
Copyright © 2007-2018 Josef Kyrian, designed by Luke