Ping rozsahu ip adres
9. Říjen 2011
sudo apt-get install fping

fping -g 192.168.1.100 192.168.1.200
Zjištění sériového čísla disku
15. Srpen 2011
Pro zjištění sériového čísla disku a dalších údajů jako model, kapacita, atd...

sudo hdparm -i /dev/sdX

nebo pro rozšířený výpis

sudo hdparm -i /dev/sdX
Linux hotswap HDD
21. Červenec 2011
Seznam připojených jednotek:

ls /sys/bus/scsi/devices

1:0:0:0
6:0:0:0
7:0:0:0
8:0:0:0
9:0:0:0


Pro zjištění jmen jednotek vypsaných zařízení provedeme

find /sys/bus/scsi/devices/*/ | grep block:

/sys/bus/scsi/devices/1:0:0:0/block:sr0
/sys/bus/scsi/devices/6:0:0:0/block:sda
/sys/bus/scsi/devices/7:0:0:0/block:sdb
/sys/bus/scsi/devices/8:0:0:0/block:sdc
/sys/bus/scsi/devices/9:0:0:0/block:sde


(v novějších verzích linuxu je stromová struktura trochu jiná)
ls /sys/bus/scsi/devices/*/block

Pro odebrání (vypnutí) vybraného zařízeni provedeme příkaz

echo > /sys/bus/scsi/devices/9:0:0:0/delete

V dmesg můžeme vidět, že zařízeni se úspěšně odebralo

[ 2062.235985] sd 9:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache
[ 2062.237216] sd 9:0:0:0: [sde] Stopping disk


Nyní můžeme disk bezpěčně odebrat. Po znovuzapojení disku provedeme příkaz pro načtení nového zařízení. Cesta k zařízení odpovídá číslu hosta, když sme zařízení odebírali.

echo - - - > /sys/class/scsi_host/host9/scan

V dmesg můžeme vidět, že zařízeni se úspěšně připojilo

[ 2220.749072] sd 9:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
[ 2220.749108] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0

Logování přístupu programů na disk
11. Červenec 2011
sudo -i
echo 1 > /proc/sys/vm/block_dump
tail -f /var/log/kern.log


Vypnutí
sudo -i
echo 0 > /proc/sys/vm/block_dump

Omezení rychlosti netu spuštěného programu
8. Červenec 2011
Pro omezení rychlosti využití sítě spuštěného programu lze použít program trickle

Instalace:
sudo apt-get install trickle

Omezení rychlosti stahování na 200kB/s

trickle -d 200 wget http://hostname/download.zip

<< Na začátek < Novější články | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Starší články > Na konec >>

Poslední příspěvky
Weird encoding of sys.argv in python3
Enable MySQL's slow query log without restarting MySQL
Chrome jako výchozí aplikace pro odkazy v Thunderbird
OpenVPN jako náhrada za SixXS IPv6 tunel
Linux command line (G)UI disk usage tool
Linux mouse speed & acceleration
Linux console set US keyboard layout
Disable baloo baloo_file_cleaner etc...
GRUB repair
Převod ext3 na ext4
Set display brightness via command line
Compare debian packages version
Yakuake Ctrl+Shift+X shortcut
Vytvoření iso souboru
Přidání ubuntu PPA repositáře (Personal Package Archive)
Instalace oracle java z repositáře
Analýza obsazenosti disku
Zabití stromu procesu
Diakritika v názvech souborů v zipu z windows
Odstranění souborů podle určitého filtru
Výpočet autoconf ipv6 adresy z mac adresy
Použití vimdiff
Network top-like program
Preferování IPv4 před IPv6
Výpis disků a jejich UUID
Výroba síťového UTP kabelu s konektory RJ-45
Sony Vaio F11 vs ubuntu vs 802.11n
Ping rozsahu ip adres
Zjištění sériového čísla disku
Linux hotswap HDD
Logování přístupu programů na disk
Omezení rychlosti netu spuštěného programu
Výpis neplatných symlinků
Výpis programů naslouchajících na některém portu
MySQL Per-Table Tablespaces
Kopírování složek přes ssh
Synchronizace aktuálního času
Duplicitní soubory na disku
Rezervované místo na disku pro roota
Vypsání složek seřazených podle velikosti
Změna zdroje symbolických linků
Java decompiler
Buildování debian source balíčků
Vypnutí/zapnutí monitoru přes command line
Priorita přístupu procesů na disk v linuxu
Zobrazení rychlosti kopírování dd
Midnight Commander unzip problem
Interlaced video v mplayeru
Odstranění AppArmor
Network stream vs mplayer
Generování hesla pod linuxem
Vytvoření /dev/null
Vyprazdnění disk cache v linuxu
Reverzní proxy nginx -> apache se zachováním remote ip
Spouštění php skriptu v apachi pod UID skriptu
Edimax nLite EW-7711UAn vs. ubuntu (linux)
jEdit match whole word only
Pocket PC development
Změna Linux Login Shell
Windows media video ve Firefoxu v linuxu
Předávání parametrů do BASH funkcí referencí
Web browsing via ssh/socks proxy
Ubuntu live z usb flash
Vypnutí automatické synchronizace ActiveSync ve Windows Mobile
Automatické odpojení GPRS na Windows Mobile
Windows fonty v linuxu
Java plugin do Firefoxu pod linuxem
Mysql default encoding
MythTV samozapnutí PC před nahráváním
Wake on LAN vs linux / Zapínání PC mobilem
Text to speech
VirtualBox rozlišení 1920x1080
LIRC / MythTV s dálkovým ovládáním
VirtualBox rebuild kernel modulu
Cool'n'Quiet vs linux
KWorld DVB-T 210 vs linux
NVIDIA PureVideo vs linux
Bluetooth myš vs linux
Copyright © 2007-2023 Josef Kyrian, designed by Luke